Sayt materiallaridan foydalanish shartlari

Saytdagi ma’lumotlaridan foydalanilganda saytga havola berilishi talab etiladi.

Materiallardan foydalanishda, sayt nomini (muallifini) berilayotgan materialning birinchi yoki uchinchi qatorigacha bo‘lgan hududda taqdim etish so‘raladi. Masalan,

“Bu haqda GUJUM. UZ sayti xabar berdi”.

Boshqa nashrlar bilan hamkorlikda ishlashdan doim mamnun bo‘lamiz.