Sayt materiallaridan foydalanish shartlari

Saytdagi maʼlumotlaridan foydalanilganda saytga havola berilishi talab etiladi.

Materiallardan foydalanishda, sayt nomini (muallifini) berilayotgan materialning birinchi yoki uchinchi qatorigacha boʻlgan hududda taqdim etish soʻraladi. Masalan,

“Bu haqda GUJUM. UZ sayti xabar berdi”.

Boshqa nashrlar bilan hamkorlikda ishlashdan doim mamnun boʻlamiz.