Сайтда реклама жойлаштириш

Биз реклама жойлаштириш борасида фақат тегишли равишда давлат рўйхатидан ўтган юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорлар билан ҳамкорлик қиламиз. Тўловлар фақат ўзбек сўмида пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.